Viktigt med tandhälsa

År 1860 fanns det endast 21 tandläkare i Sverige. 1913 började man prata mer om vikten av tandhälsa och öppnade upp kliniker för skolbarn. Problemet var att den tandvården inte nådde ut till alla, och de flesta barn fick ändå inte träffa en tandläkare. Om man jämför den verkligheten med idag när vi är ledande i utbildning tandläkare och forskning kring tandhälsa är det svårt att tänka sig att människor förr i tiden led i tystnad, utan mediciner och kunniga läkare. Idag har befolkningen i Sverige överlag en god tandhälsa. Det man däremot har kunnat bekräfta är att det skiljer sig åt mellan olika samhällsgrupper. Låginkomsttagare har sämre tandhälsa än de som har det bra ställt ekonomiskt. Exempelvis är det fyra av tio pensionärer som uppger att de har problem med sina tänder, och av de personer som går på sjukpenning är det en betydligt större andel människor som lider av dålig tandhälsa än de som har en löneinkomst.

Alla har rätt till tandvård

I Sverige är det Socialstyrelsen som sammanställer rapporter kring tandhälsa. Eftersom de kunnat se att det finns riskgrupper har regeringen också valt att aktivt arbeta för att alla skall ha lika stora möjligheter till en god tandhälsa. Målet är att fler ska kunna besöka tandläkaren utan att bli ruinerade. I ett välfärdsland som Sverige är det en rättighet för alla att ha råd med vård. Som det ser ut idag kan många vittna om att så inte är fallet. En vanlig kontroll hos en tandläkare kostar flera hundralappar, och behöver något åtgärdas kan man få betala flera tusen kronor. Enligt Svenska Folkhälsoinstitutet är den vanligaste orsaken till att människor inte besöker tandläkaren kort och gott att man inte har råd. Även fast man har rätt till ett tandvårdsbidrag räcker det inte långt ifall större ingrepp behöver göras. Har man akuta problem med sina tänder är väntetiderna ofta långa till de tandläkare som är anställda av landstingen. Då kan man behöva gå till en privat tandläkare och i värsta fall få en ännu dyrare faktura. Det gör att många på grund av ekonomiska skäl får stå ut med sina problem utan att få hjälp.

Konsekvenser av en dålig tandhälsa

Om personer inte får besöka en tandläkare med jämna mellanrum kan de i det långa loppet få stora problem med hälsan. Det börjar ofta med karies, som orsakar stor smärta och besvär för personen. Det är också vanligt att man får inflammationer i tandköttet. Forskning som gjorts de senaste åren har kunnat visa ett samband mellan dålig tandhälsa och allvarliga sjukdomar. I värsta fall kan man tappa sina tänder eller utveckla lunginflammation på grund av att bakterier får fäste i munhålan. Det är numera också bevisat att bakterier som uppkommer till följd av en dålig tandhälsa kan påverka cancerceller i kroppen. Förutom att gå till tandläkaren kan man själv se till att ta hand om sin tandhälsa. Tänderna skall borstas morgon och kväll varje dag, i två minuter. Det är också bra att använda tandtråd för att få bort eventuella matrester som fastnat mellan tänderna. Det är viktigt att veta att man måste ta hand om sina tänder dagligen, en dålig tandhälsa kan uppkomma bara på några veckor.

 
 
 
 
 
 
erudito