Miljö och källsortering

Jag har alltid varit väldigt stolt över företaget som jag jobbar på. Dom är väldigt måna om sin personalpolitik och är alltid uppmuntrande mot oss medarbetare. Idag hade dom tagit ytterligare ett steg mot att vi kan vara stolta över företaget. De hade nämligen anlitat Rubin källsortering som ansvariga för miljövården på företaget. Då vi är många anställda blir det mycket sopor i samband med lunchen. Därav känns det viktigt att vi källsorterar för att inte slita på miljön ännu mer. Jag tycker det är viktigt att kunna vara stolt över företaget man jobbar på och jag tycker det är konstigt när jag pratar med vänner och gör att deras arbetsgivare inte alls bryr sig om miljövård. Jag tycker att vi alla behöver hjälpas åt för att kunna göra något positivt för miljön. Jag tycker faktiskt det är en självklarhet att alla företag åtminstone skulle ta sitt ansvar för personalens avfall. Sen tror jag även om företaget har en bra miljövård så kommer den anställda att påverkas och mer troligt börjar sortera hemma.

Vi människor måste börja samspela med miljön för att kunna skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Annars kommer våra nästkommande generationen få en ännu större utmaning, för något som vi alla är överens om är väll att vi inte kan fortsätta att förbruka naturens resurser i den takt vi gör nu. Ett begrepp som jag tror är vedertaget i skolorna nuförtiden är hållbar utveckling. Begreppet kommer från Brundtlandrapporten 1987, och definieras där som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Jag tycker att den här meningen sammanfattar varför vi ska tänka på miljön! Mitt slutgiltiga påståenden är alltså att alla företag borde vara lika bra som vårt! Alla företag borde tänka på att deras anställda ska kunna va stolta över deras ståndpunkt i miljödebatten! Alla företag borde ha en bra avfallshantering!

 
 
 
 
 
 
erudito